1170
This item is currently on backorder but you can still purchase it now and we'll ship as soon as more become available.

Türklerin İslam medeniyetine dâhil olduktan sonra meydana getirdikleri ve umumiyetle “divan edebiyatı” olarak adlandırılan klasik Türk edebiyatı yaklaşık altı asır boyunca çok geniş bir coğrafyada sayısız eserler vermiştir.
Emrah Gökçe’nin hazırladığı 40 Soruda Klasik Türk Edebiyatı, nice edipler barındıran bu edebiyat geleneğinin her yaş ve seviyedeki okur tarafından hakkıyla tanınıp anlaşılması, temel vasıfları ve kavramları hakkında fikir sahibi olunabilmesi amacını taşımaktadır.
Okurlar bu kitapta, alanında uzman akademisyenlere sorulan 40 soru aracılığıyla, divan edebiyatının kapsamı ve kaynakları, temel kavramları, dönemleri, dili, konuları ve üslup özellikleri, mecaz ve mazmunları, şekil özellikleri, edebî türleri, diğer dil ve kültürlerle alakası, yönetim çevreleriyle ve sosyal hayatla ilişkisi hakkında doyurucu bilgiler bulacaktır.
 Bu 40 sorunun yanı sıra, alanında uzman hocaların hazırladığı “klasik Türk edebiyatını anlamak için okunması gereken 40 eser” listeleri okuyucuların daha ileri okumalara yönelmesine imkân tanıyacaktır.

 

Kitap Detaylari

Yayinevi: Ketebe Yayinlari   

Sayfa Sayisi:496

Kapak Turu: Ince Kapak 

Boyutlari:13.5x19.5 cm 

Baski Yili:

Baski Sayisi: