1077
This item is currently on backorder but you can still purchase it now and we'll ship as soon as more become available.
Bu kitap;
"İnsanlar uykudadır ölünce uyanırlar" ve "Ölmeden önce ölün!" Yâni "Bir an önce uyanın!" uyarısını işiten ve "Birdenbire uyanmak isteyenler" için kaleme alınmıştır.
Bu nedenle bu kitapta;
- İnsan nedir?
- Uykudan uyanmak ne demektir?
- Günümüz şartlarında birdenbire uyanmak nasıl olacaktır?
gibi sorulara cevaplar bulacaksınız. 
Tüm insanlığın uyanmasına katkıda bulunacak insanların sevgi saygı hoşgörü mutluluk ve huzur içerisinde yaşamalarını sağlayacak ortak bir bilinç ve kültür altyapısını oluşturmak düşüncesiyle hazırlanan bu kitapta farkındalığınızı arttıracak birçok konuyu bulacaksınız.
Geleceğimizin yapılandırılmasında kendini bilen içinde bulunduğu toplumla birlikteliği ve farkındalığı en üst düzeyde yaşayan sorumluluklarını akılcı insancıl demokratik ve uzlaşmacı bir yaklaşımla en güzel bir şekilde yerine getirebilen kendine güvenen yaşama mutluluğunu içinde bulan ve bu özelliklerini diğer insanlara da yansıtabilen  dünyada olup biten olayların birbirleriyle bağlantılarının farkında olan toplumda huzursuzluk çıkarmaya çalışan kişi ve topluluklardan hiç etkilenmeden evrensel prensipler çerçevesinde özgürce düşünebilen düşüncelerini medenî ölçüler içerisinde diğer kişi ve topluluklar ile paylaşabilen gerektiğinde toplumun çıkarları için kendi çıkarlarını ikinci plana atabilme cesâretini ve fedâkârlığını gösterebilen samîmî ve dürüst bireylere gereksinim vardır.
Az da olsa "Kendi özü"ne yönelen insanların her zaman mutlu ve huzurlu bir şekilde hayat sürdükleri bilinmektedir.
Dileğimiz kendini bilenlerin ve bu güzellikleri yaşayanların sayısının artmasıdır.