492
This item is currently on backorder but you can still purchase it now and we'll ship as soon as more become available.

İslam dininin üzerine bina edildiği beş temel esastan biri olan oruç ibadeti hakkında bugüne kadar çok şeyler söylendiği gibi insanoğluna sunduğu maddi ve manevi kazanımları keşfedildikçe söylenmeye devam edecektir. Bugüne kadar bu söylemler daha çok yazı ve anlatımla olmuştur.
Son zamanlarda öğretim ve eğitimde kullanılan metotlar içerisine görsel metodun etkin ve yoğun olarak katılmış olması gelecek adına sevindirici ve umut vericidir. Çünkü kavratılmak istenen birkonune kadar ok eşitl duyu ornlaıa hit edes alılama, öğrenm ve dolayısılaeğimo derece etkve alcı olacaktır.

Kitap Detaylari

Yayinevi: Ensar Nesriyat

Sayfa Sayisi:112

Kapak Turu: Ince Kapak 

Boyutlari:13.5x19.5 cm 

Baski Yili:

Baski Sayisi: