8534
This item is currently on backorder but you can still purchase it now and we'll ship as soon as more become available.
  • Dinî Eğitim Odaklı Gülce Okul Öncesi Seti ile öğrencilerimizi her yönden hayata hazırlamayı hedefledik. Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı Okul Öncesi Eğitim Programı kazanım ve göstergelerinin yanı sıra dinî eğitimi içeren sistematik bir yapı ortaya koyduk. Bir yandan öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklerken diğer yandan temel dinî eğitimi de eğlenceli ve sorumluluk duygusunu pekiştirici nitelikte sunduk. Öğrenciyi merkeze alan yapılandırıcı yaklaşımla hazırladığımız setle hem bireysel olarak hem topluluk hâlinde hareket edebilen özgüven sahibi ve kolektif şuurun farkında,sorumluluklarını bilen, öğrenmeye istekli, meraklı ve talep eden öğrenciler yetiştirmeyi hedefledik. Dinî Eğitim Odaklı Gülce Okul Öncesi Seti’ni hazırlarken her ögenin çocukların gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmasına özen gösterdik. Setimizde, çocukların ilgileri ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve okulun imkânlarını da göz önünde bulundurduk. Eğitim sürecinde, çocuğun ve eğitimcinin yanı sıra ailenin de etkin katılımını sağlayacak bir yapı ortaya koyduk. Millî Eğitim Bakanlığı’nın Okul Öncesi Eğitim Programı’nı gözeterek tüm kazanımları çocuklarımıza hak ettikleri gibi titizlikle ve yüksek kalitede sunduk.