1057
This item is currently on backorder but you can still purchase it now and we'll ship as soon as more become available.
Zekâ gelişimi çoğu ebeveyn ve eğitimci için birinci önceliktir. Ama çocuğun duyguları yönetmekte ustalaşması da en az zekâ kadar önemlidir. Duygusal Zekâsı Yüksek Çocuklar Yetiştirmek, çocukların duygular âlemini anlamasını ve duyguyu dengeleyip düzenlemesini sağlamaya yönelik bir rehberdir. Duygusal zekâsını geliştiren çocuk daha yüksek özgüvenle hareket etmekte, daha sağlıklı olmakta, okulda (sonrasında da iş dünyasında) daha yüksek performans göstermekte, daha derin ahlaki muhakemelerde bulunmakta ve daha sağlam sosyal ilişkiler kurmaktadır. 

Kitapta anlatılan “duygu koçluğu” adımları sayesinde ebeveynler: 

• Çocuk duygularını daha iyi anlayacak, 
• Bu duyguları yakınlık kurma ve öğretme fırsatı olarak görecek, 
• Empati kurarak dinleyecek, 
• Duyguyu çocuğun anlayabileceği biçimde tanımlayıp adlandıracak, 
• Çocuğa sorun çözmekte veya duyguları altüst eden durumları gidermekte etkili yardımlarda bulunacaktır. 

Duygusal Zekâsı Yüksek Çocuklar Yetiştirmek, yalnızca annelere değil, babalara da seslenmekte, babanın çocuk yaşamındaki rolünü ve önemini ortaya koymaktadır. Dahası, eşler arası çatışmanın, ayrılmanın ve boşanmanın etkilerine karşı çocukları nasıl koruyacağımıza dair yalın bir kavrayış ve pratik yöntemler sunmaktadır. 

Her yaştan çocuğun ebeveynlerine hitap eden bu kitap, ebeveyn-çocuk bağını güçlendirmekle kalmayacak, duygusal açıdan sağlıklı bireylerden oluşan toplulukların kurulmasına da imkân tanıyacaktır.
Sayfa Sayisi: 256