1092
This item is currently on backorder but you can still purchase it now and we'll ship as soon as more become available.

Mavi'nin ailesi şehre taşındığında Mavi bahçesini de beraberinde götürmek istedi. Ancak şehirde elma ağaçlarına, çiçeklere ve kuşlara yer yoktu. Göz alabildiğine uzanan binaların arasında boş yere bahçeler aradı. Sonunda bir mağazanın önünde minnacık bir filiz buldu. Bütün şehri dönüştürecek bir filiz...

Filiz, Anna Walker'dan çocukların eve hapsolmadan sokakta özgürce oynayabileceği bir dünyaya giden yolda minicik bir umut ışığı; doğanın gücüne bir selam ve çocukların yaratıcılığını açığa çıkarmalarına olanak tanıdığımızda neler yapabileceklerinin şiirsel bir kanıtı.