830
This item is currently on backorder but you can still purchase it now and we'll ship as soon as more become available.

Ferîdüddin Attâr’ın, Mantıku’t-Tayr adlı eseri yol gösterici tasavvufî kitapların en seçkinlerindendir. Edebî ve ahlâkî eserlerden olan bu kitap, tasavvufun erkân ve kurallarını bildirerek bu yolda sadakat ile ilerlemenin önemini vurgulamaktadır. Çeşitli semboller aracılığıyla seyrü sülûkün temellerini anlatan Attâr, bu eserini İmam Gazâlî’nin Risâletü’t-Tayr adlı eserinden yararlanarak kaleme almıştır. Yaklaşık 4800 beyit halinde yazılan eser manevi nazım şeklindedir. "Kuş Dili” veya "Kuşların Meclisi” olarak anılan nazım, Fars edebiyatının münevver örneklerindendir.’’

 

Kitap Detaylari

Yayinevi: Semerkand Yayinlari

Sayfa Sayisi:232

Kapak Turu: Ince Kapak 

Boyutlari:13x21 cm 

Baski Yili:

Baski Sayisi: