643
This item is currently on backorder but you can still purchase it now and we'll ship as soon as more become available.
¨Avrupalılar, Türklerin eski yurdu olan Asya’ya geri gitmelerini arzu ederler. Fakat…
Türklerin asker sayısı çok fazladır. Türklerle harp etmek isteyen ülkeler epeyce bir
zaman harcamak zorundadır. Rusya gibi Türklerle savaşabilme kapasitesi olan bir
ülke bile Türklerle savaşmak istemez… Eğer Türkler buradan kovulurlarsa, bundan
sonra bu topraklar kimin hâkimiyeti altında olacak?…Böyle olsaydı da batı ülkelerinin
hiçbiri bunu kabul etmeyecektir. Çünkü Türkiye, herhangi bir ülkenin hâkimiyeti
altına girerse, işte o ülke Avrupa’nın en güçlü ülkesi olmuş olacaktır. Bunun için
batılı ülkeler birbirlerinin aleyhine planlar düşünüyorlardı. Buldukları başka bir
çözüm ise Türkiye’yi bölerek bir kısmı eski toprak sahibi olan Kürtlere ayırmak.
Ama hiçbir ülke savaş kazandıktan sonra başka bir ülkeye ya da topluluğa
karşılıksız olarak toprak vermez.¨
Prens Damrong Rajanubhab
Sayfa Sayisi:50