4322
This item is currently on backorder but you can still purchase it now and we'll ship as soon as more become available.

Bu çalışmanın hedef kitlesi her şeyden önce genelde ilimle ve İslâmî ilimlerle, özelde de tarih ve İslâm tarihiyle ilgilenen ve "okuyan" kişilerdir. Ayrıca İslâm tarihi dışındaki dinî ve sosyal bilimlerle meşgul olan okurların siyasî tarihi bilmeden doğru değerlendirmeler yapmaları zordur. Zira ictimaî, ilmî, iktisadî hayatın, siyasî hayattan doğrudan etkilendiği ve bu ilimlerin siyasî hadiselerden bağımsız olarak gelişmedikleri kabul edilen bir gerçektir. Dolayısıyla Tefsir, Kelâm, Fıkıh, Tasavvuf ve Felsefe gibi disiplinlerde okumalar yapanların, inceledikleri dönemlerin siyasî hayatını bilmeleri gerekmektedir.

 

Kitap Detaylari

Yayinevi: Ensar Nesriyat 

Sayfa Sayisi: 559+392+280+480

Kapak Turu: Ince Kapak 

Boyutlari: 12.5x19.5 cm 

Baski Yili:

Baski Sayisi: