1305
This item is currently on backorder but you can still purchase it now and we'll ship as soon as more become available.
  • “Çocuklar İçin ELİF BE” kitabı okul öncesi dönemde Kur’an-ı Kerim öğrenen çocukların anlama kapasitelerine göre hazırlanan ve uygulanan doküman ve eğitim materyallerinin derlenmesi ve düzenlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Hazırlanma aşamasında çocuklara uygulanarak, anlamakta zorlandıkları konuların tespit edilmesi ve mümkün olan en basit şekle indirgenmiş olması kitabın etkinliğini artırmaktadır. Kitapta Elif Be eğitimi, eğlenceli bir yolculuk olarak tasvir edildi. Konular (harfler, üstün, esre, ötre, med harfleri, cezm, şedde, çeker işareti, med işareti, tenvin, elif lam takısı, lafzatullah ve mukattaa harfleri) trafik işaretlerinde gösterilmiştir. Her konu öğretildiğinde yolun ilgili trafik işaretine kadar olan kısmı kitabın ekinde verilen Elif Be Yolculuğu sayfasında boyanabilir. Cezm ve şedde öğretilirken yolumuz yokuş yukarı, şeddeden sonra yokuş aşağıdır. Yolun sonunda ise bizi Kur%27an-ı Kerim ve bazı sürprizler beklemektedir. Böylece çocuğun eğitim sürecinin tamamını ve kendi konumunu görerek motive olması mümkün olabilecektir. Kitabın bazı önemli özellikleri şunlardır: Harflerin öğretilmesinde görsel hafıza tekniklerinden yararlanılmış ve ezberlemeye gerek kalmadan kolayca öğrenilmesi amaçlanmıştır. Harflerin klasik eğitim yöntemindeki gibi ELİF, LÂM, MİM, NUN şeklinde isimleriyle değil E, LE, ME, NE şeklinde üstünlü okunuşlarıyla öğretilmesi tercih edilmiştir. Böylece eğitim süreci kolaylaştırılmış ve kısaltılmıştır. Konular çocukların seviyesine indirgenerek ve basitleştirilerek anlatılmıştır. Eğitim sırasında izlenecek yol ve uygulanacak metodlara dikkat çekilmiştir. Resimlerle konular daha ilgi çekici hale getirilmiştir. Harfler daha büyük ve okunaklı yazı stili kullanılarak yazılmıştır. Teorik bilgi ile konunun öğretilmesi yerine, dikkat çekilmek istenilen harfler renklendirilmiş ya da boyama etkinliklerine yer verilmiştir. Yetişkinlerin yardımıyla yapılabilen, ilgiyi artıracak, öğrenmeyi kolaylaştıracak, el becerisi ve zihinsel gelişimi destekleyecek etkinliklere yer verilmiştir. İlk konular, sonraki konulara göre daha basit ve ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Çünkü çocuğun zihni ilk kez karşılaştığı konuyu öğrenmekte zorlanmaktadır. Çocukların öğrenmekte zorlandıkları Cezm ve Şedde konusu olabilecek en basit şekilde anlatılmış, klasik yönteme göre farklı bir eğitim metodu izlenmiştir. İlgiyi artırmak amacıyla bazı konularda Türkçe kelimeler Arapça harflerle yazılmıştır. Kitabın sonunda kız ve erkek çocuklar için başarı belgeleri bulunmaktadır.

 

Kitap Detaylari

Yayinevi: Misal Cocuk    

Sayfa Sayisi:

Boyutlari:20x28 cm