1770
This item is currently on backorder but you can still purchase it now and we'll ship as soon as more become available.

İmam-ı Gazali' nin en büyük eseri olan İhya-u Ulum'id-din her dönem Müslümanlar için ilk akla gelen başvuru kaynağı olmuş ve bu esere büyük güven duyulmuştur.İhya-u Ulum'id-din içinde yer alan konuların her biri eserin orjinal anlatımı asla bozulmadan akıcı ve duru bir dil kullanılarak çevirisi yapıldı ve başlı başına birer kitap haline getirildi.İhya-u Ulum'id-din' in birinci cildinde yer alan ilk kitap İlim Kitabı'dır.Bu kitapda; ilmin fazileti ilim öğrenmenin ve öğretmenin fazileti öğretici ve öğrenci arasındaki ilişkiler ve görevleri faydalı ve faydasız ilimler makbul olan ve olmayan ilimler gibi konular ayetler hadisler ve İslam büyüklerinin sözleriyle açıklanmaktadır.* * *Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:"Allah sizden iman edenlerle kendilerine ilim verilmiş olanları derecelerle yükseltir (yükseltsin)." (Mücadele/11)Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyuruyor:"Kim ilim isteğiyle bir yola girerse Allah da O kimseye cennete giden yolu açar." (Müslim Ebu Hureyre)

 

Kitap Detaylari

Yayinevi: Celik Yayinevi  

Dili: Turkce 

Sayfa Sayisi: 534

Boyutlari:13x21 cm