14042
This item is currently on backorder but you can still purchase it now and we'll ship as soon as more become available.
1.Buhari
2.Müslim
3.Ebu Davud
4.Tirmizi
5.Nesai
6.İmam Malik
 
Ben, (bu eserimde) önce her hadisi rivayet eden sahâbinin ismine yer verdim. Hadisin sonunda ise o hadisi kitabına almış olan kütüb-i sitte imamlarını belirttim. Bu açıklayıcı bilgiyi, hataya ve herhangi bir şüpheye düşmekten kaçınmak için hadis metinlerinin arasına koydum. Bu, insan mizacına hoş gelecek bir davranıştır. Bir hadise yer vermede kütüb-i sitte imamları ittifak etmişse "Bu hadisi, kütüb-i sitte müellifleri rivayet etmiştir" diye belirttim.
 
Bu kitaptan yararlanmak ve rivayette bulunmak için büyük bir çaba gös¬terdim. Mütalaa etmek suretiyle de olsa, onunla meşgul olmaya karar ver¬dim. Allah'a hamd olsun, Allah bu kitaptan rivayette bulunmayı müyesser kılıp da kitap üzerinde kafa yorunca onu dalgalan yaman bir deniz ve geçitleri çetin bir kara olarak buldum. Ehemmiyeti büyük olan bu kitaptan yüz çevirmeye çağıran davetçi gibi, bunu, zamanımız insanının bir himmetsizliği olarak gördüm.

Kitap Detaylari

Yayinevi: Polen Yayinlari   

Sayfa Sayisi:390

Kapak Turu: Sert Kapak 

Boyutlari:16x24 cm 

Baski Yili:

Baski Sayisi: