712

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
This item is currently on backorder but you can still purchase it now and we'll ship as soon as more become available.

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmaktadır.
 
“Bu kitap felsefi düşüncelerin bilinen yayılış tarihinin başlangıcından başlayarak bugüne kadar filozofların hatırlarından neler geçtiğini, yani içinde yaşadıkları dünyanın aslına ve hakikatine dair neler düşündüklerini sırasıyla ve kısaca yazar; fikirlerin gelişimini sahih aşamalarıyla gösterir.
 
Şimdi modern felsefeden söz eden filozofların eskiler satıcı olduklarını yahut eskilere tesadüf edegeldiklerini açıkça gösterir.
 
Hikmet ve felsefe kime ve nereye ait olursa olsun tek maksat araştırma yapmakta müttefiktir. Ancak araştırma konuları ve yöntemleri bakımından Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılsa münasiptir. Bu sebepten şu kitap iki bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm Batı felsefesi, ikinci bölüm ise Doğu Felsefesidir. Her bölümün sonunda o düşünceye ait eserler harf sırasına göre listelenmiştir. Doğu felsefesine dair yazma kitaplar da açıklayıcı notlarla belirtilmiş olup bunların hangi kütüphanelerde bulunduğuna işaret edilmiştir.
 
Şu konuda bir uyarı yapmamız gerekir ki, bu Tarih-i Efkâr’ı mütalaa edenlerin zihinleri yukarıda söylediğimiz eskiler satmak veya tesadüf hükümlerini çıkarmakla sınırlı kalmayıp belki hikmetin maksatlarını dahi anlama ve kavramaya yöneltilmiş olmalıdır.”
 

Kitap Detaylari

Yayinevi: Çizgi Kitabevi   

Sayfa Sayisi:109

Kapak Turu: Ince Kapak 

Boyutlari:13.5x19.5 cm 

Baski Yili:

Baski Sayisi: