1229
This item is currently on backorder but you can still purchase it now and we'll ship as soon as more become available.

Türkiye'de en çok okunan tefsirlerden biri yirminci yüzyılda yaşamış uluslararası şöhret ve tesire sahip önemli bir ilim fikir ve siyaset adamı olan Mevdûdî'nin (1903-1979) otuz yıllık ilmî ve fikrî gayretinin ürünü olan Tefhîmu'lKur'ân'dır.Mevdûdî'nin aslı Urduca olan bu eseri manayı olabildiğince aslına uygun bir şekilde aktarmayı amaçlayan kendine has bir Kur'ân meâli ve lüzum görülen konuların açıklandığı dipnotlardan oluşmaktadır.Elinizdeki kitap Fâtiha Sûresi ve Duhâ'dan Felak-Nâs'a kadar olan kısa sûrelerin Tefhîmu'l-Kur'ân'daki tefsirinden müteşekkildir.


Kitap Detaylari

Yayinevi: İnsan Yayinlari   

Sayfa Sayisi: 240

Boyutlari:17x24 cm