975

Bu kitap, çocuklarımızın hem öğretmenleriyle hem de aileleriyle birlikte Türkçe öğrenebilecekleri bir rehber niteliğindedir.

Bir dili doğru biçimde öğrenmek, günümüzde sosyal iletişimimizi sağlamanın çok ötesinde bir gerekliliktir.

“Türkçe Kitabım” Türkçe okumak, yazmak, konuşmak isteyen çocuklar için Avrupa Ortak Başvuru Metni (OBM) kazanımlarına uygun olarak A1-1 temel seviye düzeyinde hazırlanmış olup, çocuklara öncelikle Türkçe öğrenme sevgisi vermeyi amaçlayan bir kitaptır. Ayrıca günlük kullanım dili Türkçe olan çocuklara da Türk dilinin kurallarını öğrenme ve geliştirme olanağı sağlar.

Türkçe Kitabım;

• Öğrencilerin işlenen konularla bağlantı olarak günlük hayatta karşılaşıp kullanacakları sözcük ve cümle çalışmaları,
• Alfabe öğretimi ve yazma çalışmaları,
• Öğrencilere sezdirme yoluyla öğretilen dil bilgisi konuları ve uygulamaları,
• Etkinlikli çalışma sayfaları,
• Yaş gruplarına uygun boyama çalışmaları,
• Karşılıklı konuşma etkinlikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

102 syf 

21x29 cm